Profil firmy

Firma BEREC sa zaoberá výrobou a povrchovou úpravou náhradných plechových dielov pre automobily Škoda 120, Škoda Favorit a Škoda Felicia. Firma má vlastné vývojové oddelenie, nástrojáreň, lisovne a linku pre povrchovú úpravu dielov. Doprava materiálu resp. hotových výrobkov je realizovaná vlastnými nákladnými autami typu IVECO a CARGO . V súčasnosti vlastní firma aj niekoľko CNC zariadení.

História

Spoločnosť BEREC bola založená v roku 1991 ako združenie dvoch podnikateľských subjektov. Od začiatku sa spoločnosť zaoberá výrobou náhradných plechových dielov automobilov. Začala s výrobou dielov pre automobily Lada a Škoda 120. Výrazný rozvoj spoločnosť zaznamenala v roku 1994, keď nahradila výrobu dielov Lada dielmi vozidiel Škoda Favorit a neskôr aj Škoda Felicia. V tomto období firma zakúpila a zrekonštruovala bývalé dielenské haly Podielníckeho poľnohospodárskeho družstva Výčapy-Opatovce.

Súčasnosť

Neustále zvyšovanie objemu výroby a rozširovanie produktového portfólia bolo podnetom pre výstavbu nových výrobných hál. Výroba je sústredená v jednej výrobnej prevádzke, ktorá sa skladá z troch hál.

Modernizácia

Firma priebežne modernizuje svoj technologický park o CNC stroje. Dnešný zákazník je náročný. Okrem ceny kladie dôraz na úžitkové vlastnosti, kvalitu i estetický vzhľad a dizajn výrobku. Prispôsobujeme sa požiadavkám trhu a aj menší výrobcovia dokážu uplatňovaním moderných technológií, dôkladným riadením a zefektívňovaním procesov konkurovať tým veľkým.

Rezanie laserom

Novinkou na firme je laser Bystar 3015 na presné rezanie kovových materiálov ako oceľ, nerez a hliník.

Na presné rezanie kovových materiálov ako oceľ, nerez a hliník, používa firma Berec laser Bystar 3015. Režeme komponenty do hlavnej výroby Autodielov. V poslednej dobe však prevláda rezanie materiálov pre našich zákazníkov

Povrchová úprava

Povrchová úprava, je finálnou fázou výroby. Výrobky môžu byť upravené striekaním náterových hmôt, alebo nanášaním práškových farieb s následným vypálením v peci.

Certifikáty

Firma Berec má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009
(ISO 9001:2008). Zároveň má osvedčenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky ako Hromadný výrobca súčastí výstroja a výbavy automobilov.